Вие сте тук

Доверието в Европейския съюз нараства

сряда, 17 Декември, 2014 - 13:33

Резултатите от последното проучване „Стандартен Евробарометър“ се публикуват днес. Есенното издание на това проучване за 2014 г. е първата анкета, проведена в целия ЕС, откакто Комисията на Юнкер встъпи в длъжност на 1 ноември 2014 г., съобщава Рапид

Новите резултати показват подобрение по ключови политически показатели:

По-голям брой граждани имат положително мнение за Европейския съюз и вярват в него. Отбелязва се и значителна обществена подкрепа за ключовите области на политиката, посочени в Политическите насоки на Комисията.

Броят на европейците, заявили, че имат положително мнение за ЕС, е нараснал от 35% през юни до 39% през ноември. 37% са с неутрално мнение, докато 22% застъпват негативно мнение (спад спрямо резултата от 25% през юни).

Наред с това броят на европейците, които заявяват, че имат доверие в Европейския съюз, също е нараснал на 37% (увеличение с 6 процентни пункта спрямо предишното проучване, проведено веднага след изборите за Европейски парламент). Средното ниво на доверието в националните правителства също леко се е повишило, достигайки 29% (+2 пункта).

Броят на хората, които смятат, че гласът им има значение в ЕС, е намалял (40%, -2 пункта), след като беше достигнал връхна точка за последните 10 години след европейските избори през май 2014 г.

Очакванията за икономиката и подкрепата за еврото се запазват непроменени:

Що се отнася до икономиката, очакванията на европейците се запазват относително непроменени, като повече от един от всеки пет (22%, -1 пункт) е оптимист за предстоящото през следващите дванадесет месеца, докато 45% очакват, че няма да има промяна в положението.Това означава, че повече от шест на всеки десет европееца смятат, че икономическата ситуация няма да се влоши. Броят на гражданите, според които въздействието на кризата върху работните места вече е достигнало връхната си точка (44%, -2) е малко по-нисък от броя на онези, които считат, че „най-лошото тепърва предстои“ (46%, +2).

Положителното отношение към еврото остава непроменено (56% в ЕС, 67% в еврозоната). Подкрепата за единната валута е нараснала в 18 държави членки като най-впечатляващо е увеличението в Литва (63%, +13), която ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2015 г., и в Латвия (74%, +6).

Европейците са най-загрижени за икономиката и имиграцията:

Що се касае до основните поводи за загриженост на гражданите, имиграцията продължава да се изкачва в класацията на най-често посочваните проблеми на национално и европейско равнище. С резултат от 24% (+3 пункта) тя е понастоящем четвъртата най-често посочвана тема на равнище ЕС, а с 18% (+3 пункта) — третата най-често посочвана тема на национално равнище. В Малта, Обединеното кралство и Германия гражданите дори я посочват като причина за безпокойство номер 1.

Проучването на Евробарометър показва също така широка подкрепа от страна на гражданите по приоритетните теми, застъпени от Комисията „Юнкер“.

По отношение на инвестициите в ЕС над 60% от европейските граждани са съгласни, че публичните средства следва да се използват за стимулиране на инвестициите на частния сектор на равнище ЕС.

В областта на енергетиката 73% от европейците подкрепят идеята за обща политика в областта на енергетиката сред държавите — членки на ЕС.

За повечето европейци единният пазар (свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС) е едно от най-положителните постижения на ЕС (52%), след мира между държавите членки (56%).

По въпроса за миграцията 71% от европейците посочват, че подкрепят обща европейска политика в областта на миграцията. Повечето респонденти (52%) са положително настроени спрямо имиграцията на хора от други държави — членки на ЕС.

Накрая, гражданите остават оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. 56% (без промяна) от европейците заявяват, че са оптимисти, докато 37% (-1) посочват, че са песимистично настроени.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.