Вие сте тук

Старт на латвийското председателство на Съвета на ЕС — Комисията „Юнкер“ пристига в Рига

вторник, 6 Януари, 2015 - 15:02

На 7 и 8 януари колегиумът на членовете на Комисията ще бъде в Рига за традиционното си посещение на встъпващото председателство на Съвета на Европейския съюз. Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари — юни 2015 г., съобщава Рапид. Колегиумът на членовете на Комисията и правителството на Латвия ще обсъдят приоритетите на латвийското председателство по време на пленарно заседание, както и в рамките на няколко тематични срещи (вж. приложението). Заместник-председателите и членовете на Комисията ще проведат двустранни срещи с министри и ще започнат диалог с основни заинтересовани страни и членове на Сейма — латвийския парламент. На 9 януари председателят Жан-Клод Юнкер и министър-председателят на Латвия Лаймдота Страуюма също така ще поставят началото на Европейската година за развитие (2015 г.), в рамките на която усилията ще бъдат съсредоточени върху премахване на бедността, насърчаване на развитието и борба с изменението на климата за постигане на устойчивост в света в периода след 2015 г.

Преди посещението председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Новата година започва с ново председателство на ЕС, което е готово да постигне важни за гражданите резултати. Латвия поема за първи път председателството на ЕС и аз бях впечатлен от подготовката и голямата амбиция, на които станах свидетел. Очаквам с нетърпение да обсъдим с нашите латвийски колеги и приятели в Рига как можем бързо да превърнем амбициозните замисли в действия — наши общи приоритети са засилване на конкурентоспособността на Европа чрез подобряване на инвестиционния климат, изграждане на цифрова Европа без граници и на силен Европейски енергиен съюз. Чрез съвместна работа ще постигнем тези цели.“

„Ще имам удоволствието да приветствам председателя на Комисията г-н Жан-Клод Юнкер и всички членове на Комисията с добре дошли в Латвия. Това символично и в същото време важно откъм съдържание посещение ще отбележи началото на латвийското председателство на Съвета на ЕС. Както на правителството на Латвия, така и на екипа на Юнкер предстои амбициозен и крайно належащ за Европа работен период. Приоритетите на нашето председателство — конкурентоспособна Европа, цифрова Европа и ангажирана Европа — ще бъдат пътеводна светлина за работата ни през следващите шест месеца“, заяви министър-председателят на Латвия Лаймдота Страуюма.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.