Вие сте тук

Старт на латвийското председателство на Съвета на ЕС — Комисията „Юнкер“ пристига в Рига

Дата на публикуване: 
вторник, 6 Януари, 2015 - 15:02

На 7 и 8 януари колегиумът на членовете на Комисията ще бъде в Рига за традиционното си посещение на встъпващото председателство на Съвета на Европейския съюз. Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари — юни 2015 г., съобщава Рапид. Колегиумът на членовете на Комисията и правителството на Латвия ще обсъдят приоритетите на латвийското председателство по време на пленарно заседание, както и в рамките на няколко тематични срещи (вж. приложението). Заместник-председателите и членовете на Комисията ще проведат двустранни срещи с министри и ще започнат диалог с основни заинтересовани страни и членове на Сейма — латвийския парламент. На 9 януари председателят Жан-Клод Юнкер и министър-председателят на Латвия Лаймдота Страуюма също така ще поставят началото на Европейската година за развитие (2015 г.), в рамките на която усилията ще бъдат съсредоточени върху премахване на бедността, насърчаване на развитието и борба с изменението на климата за постигане на устойчивост в света в периода след 2015 г.

Преди посещението председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Новата година започва с ново председателство на ЕС, което е готово да постигне важни за гражданите резултати. Латвия поема за първи път председателството на ЕС и аз бях впечатлен от подготовката и голямата амбиция, на които станах свидетел. Очаквам с нетърпение да обсъдим с нашите латвийски колеги и приятели в Рига как можем бързо да превърнем амбициозните замисли в действия — наши общи приоритети са засилване на конкурентоспособността на Европа чрез подобряване на инвестиционния климат, изграждане на цифрова Европа без граници и на силен Европейски енергиен съюз. Чрез съвместна работа ще постигнем тези цели.“

„Ще имам удоволствието да приветствам председателя на Комисията г-н Жан-Клод Юнкер и всички членове на Комисията с добре дошли в Латвия. Това символично и в същото време важно откъм съдържание посещение ще отбележи началото на латвийското председателство на Съвета на ЕС. Както на правителството на Латвия, така и на екипа на Юнкер предстои амбициозен и крайно належащ за Европа работен период. Приоритетите на нашето председателство — конкурентоспособна Европа, цифрова Европа и ангажирана Европа — ще бъдат пътеводна светлина за работата ни през следващите шест месеца“, заяви министър-председателят на Латвия Лаймдота Страуюма.

Тагове: