Вие сте тук

Мария Габриел: Успешните избори в Тунис носят надежда за целия регион

сряда, 21 Януари, 2015 - 14:27

Успешно проведените парламентарни и след това президентски избори в Тунис бяха силен сигнал за целия регион и доказателство за ангажимента на тунизийския народ за демокрация, която да води страната напред. Това заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел при обсъждането на отминалите избори в Тунис в Комисията по външни работи. Ръководителят на наблюдателната мисия на ЕС на изборите в Тунис Анеми Нейтс-Ойтебрук представи по време на дебата предварителните заключения на мисията, разположена в страната от септември 2014 г.

Мария Габриел идентифицира три основни предизвикателства пред Тунис. На първо място тя отбеляза необходимостта от по-пълноценно участие на младите хора и жените в политическия и обществения живот на страната. На следващ ред припомни предизвикателството на децентрализацията в Тунис, която също трябва да помогне за намаляване на значителните регионални различия в страната. Не на последно място е нужно народът и институциите на Тунис да вземат активно участие в решаването на проблемите на сигурността в региона, включително в борбата срещу тероризма и религиозния радикализъм.

„Подкрепата на ЕС за демократичния преход в Тунис е много важна. Тази подкрепа трябва да отговаря на потребностите на страната, така че да може да се справи с новите предизвикателства”, обобщи ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.