Вие сте тук

Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев и представители на «Четири лапи» обсъдиха идеята за създаване на зоополиция у нас

събота, 24 Януари, 2015 - 14:43

Необходимостта от създаване на зоополиция у нас обсъдиха на среща депутатът в Европейския парламент Емил Радев и представители на Фондация “Четири лапи”. Те разгледаха възможностите за сътрудничество, както и вариантите за формиране на зоополиция.

«Нуждата от зоополиция е належаща. Инициативата може да бъде осъществена чрез промени в Закона за МВР или да се приложи към съществуващите в момента подразделения на общинска полиция в големите градове», заяви българският евродепутат от ГЕРБ. Според него първата опция би отнела повече време предвид на нуждата от допълнителен бюджет във вътрешното министерство, докато втората е по-лесно приложима в един-два големи града като пилотен проект, който впоследствие да бъде пренесен в рамките на МВР. Той сподели, че в момента екипът му от сътрудници проучва опита на страни с действаща зоополиция, като Нидерландия, за да се извлече модел, приложим и за нашата страна.

От “Четири лапи” изразиха пълната си подкрепа за усилията на Емил Радев за създаване на звено към МВР, което да се занимава с разследване на престъпленията спрямо животни. Явор Гечев от българския офис на международната организация беше категоричен, че има належаща нужда от такава структура. “Обществената полза от съществуването на зоополиция ще бъде огромна, тъй като за всеки запознат е ясно, че насилието над животни рано или късно прераства в насилие и над хора. Изключетелно щастливи сме, че има български политици като г-н Радев, които са приели защитата на животните като своя лична кауза”, коментира Гечев.

И двете страни бяха категорични, че дори и след промените на Наказателния кодекс от 2011 г., които инкриминираха насилието над животни, институциите нямат необходимия капацитет за реално прилагане на правните норми и затова голяма част от престъпленията, засягащи животни, остават нерегистрирани или неразкрити. От друга страна, тези престъпления се увеличават, въпреки че противозаконно причиняване на смърт или осакатяване на гръбначни животни се наказва със затвор до 3 години.

На срещата с Емил Радев, който е и един от двамата български представители в Европейския парламент, членуващи в интерпарламентарната група за защита на животните, бяха обсъдени и предложените промени в Закона за защита на животните и най-вече засилването на мерките срещу изоставянето на животни на улицата и възможността за конфискация на животни, обект на нехуманно отношение, като например прекомерното натоварване, неподходящи условия на живот и т.н. Емил Радев разкри, че в Европейския парламент темата за защитата на животните е изключително актуална и на страните, които по някакъв начин толерират насилието над животни се гледа изключително критично. Такъв е случаят с Румъния, която получава упреци за жестокото отношение към бездомните кучета и котки.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.