Вие сте тук

ЕС удължава санкциите срещу Русия

четвъртък, 29 Януари, 2015 - 09:38

Европейският съюз ще удължи до края на тази година замразяването на активи и забраната за пътувания, наложена на десетки руснаци и украинци след анексирането на Крим. Това гласи проект за декларация, съобщава БНР. 

Проектът е подготвен за днешната среща на външните министри на страните от Европейския съюз. В него се казва, че санкциите, наложени през март миналата година, ще бъдат удължени до декември 2015-а. По-ранна версия на документа гласеше, че удължаването ще е до септември. Възможно е да има допълнителни ограничения на капиталовите пазари, което ще затрудни достъпа на руски компании до рефинансиране и може да засегне руските държавни ценни книжа, както и достъпа до напреднали технологии за петролния и газовия сектор.

Днес руският президент Владимир Путин ще обсъди икономическата ситуация в страната с ръководителите на региони. Като следствие от ембаргото, цените на храните в Русия рязко се повишиха, въпреки че властите бяха обещали да се борят със спекулативното поскъпване.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.