Вие сте тук

ЕС и Швейцария не се споразумяха за имиграцията

вторник, 3 Февруари, 2015 - 09:40
Тема: 

Швейцария и ЕС продължават да се разминават сериозно в позициите си по спора за свободата на движение на европейските граждани, заяви в Брюксел президентката на Швейцария Симонета Сомаруга, година след като страната ѝ гласува ограничения на имиграцията, съобщава бТВ.

Изходът на този швейцарски референдум от 9 февруари 2014 г. предизвика дипломатически сблъсък между Швейцария и ЕС, защото съгласно резултатите му страната трябва да въведе квоти за всички имигранти, включително идващите от страни от ЕС, въпреки сключени споразумения между Берн и Брюксел.

Швейцария не е член на ЕС, но е подписала основните правила на блока по отношение на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Брюксел предупреди, че промяната на едно от тези споразумения поставя всички останали под въпрос.

„Констатирахме, че позициите ни по този въпрос са силно раздалечени, с твърде малко пространство за маневриране”, заяви Сомаруга след среща с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

„Това бе много труден разговор. Сближаване в позициите ни днес нямаше”, каза Юнкер, но добави, че дискусиите трябва да продължат.

Двете страни са се договорили да водят интензивни консултации по темата и да се срещат редовно за обсъждане на напредъка в търсенето на решение, каза Сомаруга.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.