Вие сте тук

НАТО разширява присъствието си в Източна Европа

петък, 6 Февруари, 2015 - 09:40
Тема: 

НАТО засилва присъствието си в Източна Европа – Алиансът обяви създаването на шест координационни центъра в България, Румъния, Полша, Литва, Латвия и Естония, съобщава БНТ.

Няма да има струпване на натовски войски, нито ще се разполагат допълнително съюзнически сили.

НАТО създава международни сили за бързо реагиране – около пет хиляди войници и офицери, които няма да се намират всички на едно място, а ще служат в своите държави. Когато има нужда обаче, част от тях ще бъдат готови да се разположат в Европа в рамките на два или три дни.

Тези сили трябва да са комплектовани до 2016 година и ще се изпращат на мисия с решение на Северноатлантическия съвет. През това време Германия, Холандия и Норвегия вече обучават тяхна временна замяна.

За координиране на тези сили се създават шест командни центъра – в България, Румъния, Полша, Литва, Латвия и Естония. В тези щабове ще работят по около 50 души, като няма да има бойни части и техника.

Една от причините е Русия, каза генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг:Няма непосредствена заплаха, но причината за увеличаване на присъствието ни в източната част на Алианса и за създаването на сили за бързо реагиране, за увеличаване броя на силите за отговор, е поведението на Русия на изток – промяната на границите чрез използване на сила, анексиране на част от друга държава – Крим, и дестабилизирането на Източна Укрйна. Наблюдавахме това и в Грузия и Молдова. Това е в отговор и на нещата, които виждаме на юг. Основната ни цел е да сме сигурни, че в бъдеще, при променяща се обстановка, НАТО ще може да защитава всички съюзници от каквато и да е заплаха.

Алиансът увеличава и броя на силите за отговор – от 13 хиляди те стават 30 хиляди. Досега са били използвани за охрана на Олимпиадата в Лондон, на изборите в Афганистан, да оказват помощ по време на урагана Катрина и след земетресението в Пакистан.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.