Вие сте тук

Мария Габриел: Не съществуват никакви извинения за гениталното осакатяване на жени

сряда, 11 Февруари, 2015 - 11:54

Европейският парламент проведе дебат по въпроса, който Комисията по правата на жените и равенството между половете внесе до ЕК относно нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени. В разискването участва еврокомисарят Вера Юрова, отговаряща за равенството между половете.  3 милиона момичета и деца по света всяка година стават жертви на гениталното осакатяване. В Европа около 500 000 са обект на това неприемливо нарушение на човешките права.

Ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел работи по темата още от първия си мандат. Тя беше един от евродепутатите, посланици на кампанията срещу гениталното осакатяване, инициирана през 2013 г. „Не съществуват културни, традиционни или религиозни оправдания за гениталното осакатяване на жени. Трябва да направим всичко по силите си, за да спрем това престъпление”, призова тя в пленарната зала.

Г-жа Габриел открои няколко елемента, които трябва да ръководят европейската политика за ликвидиране на гениталното осакатяване.

Важно е ЕК своевременно да предложи график и срокове за изпълнение в контекста на съобщението й от 2013 за ликвидиране на гениталното осакатяване на жени. Необходимо е засилване на ролята на Европейския институт за равенство между половете, за да подпомогне държавите-членки в разработването на специфични индикатори за гениталното осакатяване.

Мария Габриел обърна сериозно внимание на външното измерение на политиката на ЕС по въпроса. Тя апелира за последователна и тясна координация между върх. представител на ЕС, спец. представител на ЕС по правата на човека и Еврокомисията в областта на развитието, хуманитарната помощ и миграцията. „Три са ключовите моменти - координация, споделяне на информация и допълнителни действия, за да се придаде съдържание на холистичния подход на ЕС. Необходимо е да продължим да включваме темата за гениталното осакатяване на жен и в миграционната политика с особено внимание към младите момичета от мигрантските общности в Европа, за да не бъдат изпратени в страната си на произход за подлагане на генитално осакатяване. Нито едно момиче или жена не трябва да попада в капана на обрязването по медицински път, защото независимо дали се извършва от лекар или друг, това е грубо нарушение на правата на човека”, изтъкна Мария Габриел.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.