Вие сте тук

ЕК одобри инвестиции за 216 милиона евро по новата програма за граничните региони в България и Румъния

Дата на публикуване: 
петък, 13 Февруари, 2015 - 15:03

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма Interreg за Румъния и България. Програмата ще превърне 15 гранични региона в България и Румъния в по-добри места за живеене, учене и работа и ще ги направи по-привлекателни за посещения и инвестиции, съобщават от ЕК.

Общата стойност на инвестициите по програмата надхвърля 258 милиона евро, като финансирането от страна на Европейския съюз е в размер на близо 216 милиона евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата ще се съсредоточи върху следните пет приоритета:

1.    Подобряване на връзките в региона

2.    Повишаване на екосъобразността на региона

3.    Превръщане на региона в по-безопасно място

4.    Повишаване на квалификацията и приобщаване на жителите на региона

5.    Повишаване на ефикасността на региона

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Хората, които живеят в тези гранични региони между България и Румъния, ще извлекат пряка полза от програмата, която приехме днес. Това е област от политиката на ЕС, в която съвместната работа и разрешаването на общите проблеми са от съществено значение. Налице са и значителни възможности, предлагани от близостта до река Дунав и Черно море. Тази програма, както и свързаните с нея проекти, ще помогнат на местните общности да се възползват от всички тези предимства."

Тя добави: „Тази година отбелязваме 25-годишнината от началото на трансграничните и трансрегионалните програми за сътрудничество Interreg на ЕС. Ето защо съм особено щастлива, че мога да обявя началото на тази нова програма, тъй като нашите проекти за сътрудничество са едни от тези, които най-ярко демонстрират конкретното действие на ЕС".

Някои очаквани резултати:

 • Подобряване на плавателността на река Дунав и Черно море в трансграничния район.
 • Създаване на нов модел за устойчиво възползване от природното и културното наследство на трансграничния район.
 • Подобряване на съвместното управление и защита на обхванатите от Натура 2000 територии.
 • Увеличаване на капацитета за предотвратяване и управление на рисковете от бедствия в трансграничния район.
 • Интегриране на трансграничния район по отношение на заетостта и трудовата мобилност.
 • Увеличаване на капацитета за сътрудничество и на ефикасността на публичните институции в трансграничния район.

15-те региона, участващи в Interreg V-A Румъния-България, са:

 • в България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич
 • в Румъния: Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт

Тази програма се управлява от румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация.

Петият програмен период 2014 - 2020 г. на Interreg разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро, инвестирани в над 100 програми за сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори. Този бюджет включва също така средствата по ЕФРР за участие на държавите членки в програми за сътрудничество по външните граници на ЕС, подкрепяни от други инструменти:

 • 60 програми за трансгранично сътрудничество Interreg V-A по протежението на 38 вътрешни граници на ЕС. ЕФРР: 6 млрд. евро
 • 15 транснационални програми Interreg V-B, които обхващат по-широки области на сътрудничество като региона на Балтийско море, Алпите и Средиземноморския регион. ЕФРР: 2,1 млрд. евро
 • Програмата за междурегионално сътрудничество (INTERREG VC) и 3 програми за работа в мрежа (Urbact III, Interact III и ESPON) обхващат всичките 28 държави членки на ЕС. Те осигуряват рамка за обмен на опит между регионалните и местните органи в различните страни. ЕФРР: 500 млн. евро
 • 12 програми за трансгранично сътрудничество Interreg-Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП). ЕФРР: 242 млн. евро
 • 16 програми за трансгранично сътрудничество Interreg-Европейски инструмент за съседство (ЕИС). ЕФРР: 634 млн. евро.