Вие сте тук

Емил Радев, ГЕРБ/ЕНП: Мониторинговия доклад на ЕК за България трябва да отпадне

петък, 13 Февруари, 2015 - 11:11

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев отново призова за отпадане на мониторинговия доклад на Европейската комисия (ЕК) за България. Това се случи по време на разискванията за върховенството на закона и основните права в рамките на ЕС, провели се по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

"Само преди две седмици ЕК прие своя 13-ти доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. За пореден път България и Румъния са сочени с пръст за проблеми с организираната престъпност и корупцията. Но такива проблеми не се наблюдават само при нас, те съществуват и в другите държави-членки", коментира евродепутатът. По думите на Радев, примери за подобни проблеми могат да бъдат намерени в доклада на ЕК от февруари 2014 г. за състоянието на борбата с корупцията в Европейския съюз (ЕС). Според него публикуването на такива доклади е полезно и би показало цялостната картина в ЕС, като по този начин ще се избегне фокуса само върху определени държави. Друг пример в тази насока е и предложението за общоевропейски механизъм за върховенството на закона, който да следи за спазването на върховенството на закона и да прави препоръки към държавите-членки. През декември 2014 г. този механизъм бе заменен от диалог, който ще се осъществява веднъж годишно и се основава на принципа на обективността, недискриминацията и равното третиране на всички държави-членки.

"Вярвам, че тези два инструмента биха могли да заменят механизма за сътрудничество и проверка спрямо България, който отдавна е доказал своята неефективност и създава единствено предпоставки за прилагането на двоен стандарт спрямо държави като България по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията. В този контекст е крайно време Механизмът за сътрудничество и проверка за България да бъде премахнат", апелира представителят на ГЕРБ в Европарламента.

Той коментира още, че България е показала, че е готова да се присъедини към Шенген и това многократно е било признавано и от ЕК, и от Европейския парламент. "Осъждам опитите на някои държави-членки по чисто вътрешнополитически причини да обвързват Механизма за сътрудничество и проверка с присъединяването на държавата към Шенген", призова още българският евродепутат Емил Радев.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.