Вие сте тук

Стартира инициативата "Европейско междучасие" на Светослав Малинов

вторник, 17 Февруари, 2015 - 13:21

Светослав Малинов, евродепутат от РБ ще изнесе днес лекция на тема „България и Европейския съюз: Следващите 5 години“ в Колежа по икономика и администрация в Пловдив. С това Малинов дава старт на инициативата си „Европейско междучасие“. Целта на Малинов е да  посети поне 100 средни училища и да представи пред младите хора правата и задълженията ни като европейски граждани, ролята и задачите на  Европейския парламент и  приоритетите на членството на България в ЕС. В рамките на един учебен час учениците ще имат възможност и да участват в свободна дискусия и интерактивна викторина.

Всяко училище, което участва в програмата, ще получи специално разработени учебни помагала, даващи знания за Европейския съюз и за основните понятия в теория на демокрацията.

Инициативата „Европейско междучасие“ е част от ангажимента на Малинов за гражданското образование и превръщането му в задължителен предмет в средните училища в България. То трябва да даде на нашите деца основни познания за работата и взаимодействието на институциите, за нормотворчеството  и прилагането на законите, както и за мястото и ролята на всеки гражданин в една демократична система. Задължителният час по „гражданско общество“ ще направи младите хора по-подготвени и ще им позволи да правят информиран избор в различни ситуации.

Неслучайно обиколката започва от хуманитарната гимназия в град Пловдив, основана през 1851 г., изиграла важна роля в изграждането на българския възрожденски елит.

График за обиколката на Светослав Малинов по инициативата „Европейско
междучасие“:

17 февруари (вторник)

·  10:00 ч. Пресконференция в БТА Пловдив;
·  11:00 ч. Лекция в Колежа по икономика и администрация в Пловдив
(„България и Европейския съюз: Следващите 5 години“);
· 15:00/16:00 ч., посещение на Регионална Народна библиотека „Иван
Вазов“, гр. Пловдив, част от инициативата MEP Library Champions;
· 18:00 ч. Презентация пред учениците на хуманитарна гимназия „Св. Св.
Кирил и Методи“, гр. Пловдив;

18 февруари (сряда)

·  14:00 ч. Посещение на СОУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря;
· 16:00 ч.  Посещение на Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г.”,
дарение на книги, MEP Library Champions;
· 18:00 ч. Участие в отбелязването на годишнината от обесването на Васил
Левски, гр. Карлово;

19 февруари (четвъртък)

· 10:30 ч. Посещение на гр. Перник и гимназията с изучаване на
икономика;
· 14:00 ч. Посещение на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница;
· 15:00 ч. Посещение на обществена библиотека в Дупница (MEP Library);

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.