Вие сте тук

Европейската комисия отговори на Йотова за закъснелите оперативни програми

Дата на публикуване: 
понеделник, 23 Февруари, 2015 - 13:53

В отговор на въпроса на Европейския парламент от Ноември 2014 г., Европейската комисия заяви, че са приети 256 оперативни програми по политиката на сближаване, а до края на месеца ще бъдат приети още 10 от общо 387 оперативни програми. 15 държави членки имат приет пълен пакет от програми по политиката на сближаване за текущия програмен период. В България от всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. са приети ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Наука и образование за интелигентен растеж", "Развитие на човешките ресурси" и "Добро управление". Оперативните програми "Региони в растеж" и "Околна среда" са все още обект на спорове между ЕК и правителството, а Програмата за развитие на селските региони най-рано може да бъде одобрена Юли т.г.

Въпросът на комисията по регионално развитие на Европейския парламент бе зададен по време на пленарната зала в Страсбург през Ноември миналата година. Дотогава само 3 държави членки - Дания,Литва и Латвия - имаха пълен пакет одобрени програми и се очакваше до края на годината да бъдат готови не повече от 100 оперативни програми. Комисията по регионално развитие поиска от Европейската комисия възможно най-бързо обработване на подадените ОП, с оглед максимален брой от тях да бъдат обявени "готови за приемане" до края на годината, което им позволява да минат през по-лесната и бърза процедура за пренасяне на средства в следващата година и да не се минава през дълго и сложно препрограмиране. Засегнат бе и въпроса за неплатените сметки за изминалия програмен период, които са на стойност около 24,7 милиарда евро, включително 8,2 милиарда свързани с прекъсване или прекратяване на плащания.

Европейската комисия е отговорила, че се надява около 75% от оперативните програми да бъдат приети до края на процедурата за пренасяне на средства. Комисарят по регионално развитие Корина Крецу е заявила готовност да работи и с президентството на съвета за да може препрограмирането да стане възможно най-бързо. Натрупването на неплатените сметки е спряно и европейските институции работят по възможности за изплащане.