Вие сте тук

Европейската комисия отговори на Йотова за закъснелите оперативни програми

понеделник, 23 Февруари, 2015 - 13:53

В отговор на въпроса на Европейския парламент от Ноември 2014 г., Европейската комисия заяви, че са приети 256 оперативни програми по политиката на сближаване, а до края на месеца ще бъдат приети още 10 от общо 387 оперативни програми. 15 държави членки имат приет пълен пакет от програми по политиката на сближаване за текущия програмен период. В България от всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. са приети ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Наука и образование за интелигентен растеж", "Развитие на човешките ресурси" и "Добро управление". Оперативните програми "Региони в растеж" и "Околна среда" са все още обект на спорове между ЕК и правителството, а Програмата за развитие на селските региони най-рано може да бъде одобрена Юли т.г.

Въпросът на комисията по регионално развитие на Европейския парламент бе зададен по време на пленарната зала в Страсбург през Ноември миналата година. Дотогава само 3 държави членки - Дания,Литва и Латвия - имаха пълен пакет одобрени програми и се очакваше до края на годината да бъдат готови не повече от 100 оперативни програми. Комисията по регионално развитие поиска от Европейската комисия възможно най-бързо обработване на подадените ОП, с оглед максимален брой от тях да бъдат обявени "готови за приемане" до края на годината, което им позволява да минат през по-лесната и бърза процедура за пренасяне на средства в следващата година и да не се минава през дълго и сложно препрограмиране. Засегнат бе и въпроса за неплатените сметки за изминалия програмен период, които са на стойност около 24,7 милиарда евро, включително 8,2 милиарда свързани с прекъсване или прекратяване на плащания.

Европейската комисия е отговорила, че се надява около 75% от оперативните програми да бъдат приети до края на процедурата за пренасяне на средства. Комисарят по регионално развитие Корина Крецу е заявила готовност да работи и с президентството на съвета за да може препрограмирането да стане възможно най-бързо. Натрупването на неплатените сметки е спряно и европейските институции работят по възможности за изплащане.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.