Вие сте тук

Външната комисия на Европейския парламент гласува за защита на правата на гражданите с българска идентичност в Република Македония

вторник, 24 Февруари, 2015 - 14:35

Комисията по външни работи на Европейския парламент прие днес годишния доклад за напредъка на Република Македония по пътя към членство в Европейския съюз. Гласувания бяха измененията на евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев относно ситуацията на българите в западната ни съседка и необходимостта от обективен прочит на историята.

"За пореден път Европейският парламент настоява властите в Скопие да престанат с манипулацията на общата ни историята и да предприемат курс към добри съседски отношения. Това е необходимо за преодоляване на разделението вътре в обществото и по-позитивен климат в региона", заяви българският евродепутат.

Според Ковачев, който е член на председателството на Европейския парламент, "крайно време е правителството в Скопие да се отърси от сенките на миналото, наследени от комунистическия режим и бивша Югославия. Стъпка в тази посока е общото честване на исторически събития и фигури, което и тази година е сред препоръките на Европейския парламент".

Според гласувания текст Европейският парламент "насърчава решително органите и гражданското общество да предприемат подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност".

Друг текст, също внесен от г-н Ковачев, призовава настоятелно Скопие да тълкува историята въз основа на обективните факти, а не на идеология, наследена от времето на комунизма. Докладът призовава и за повече напредък в преговорите за двустранно споразумение с България.

"Европейската интеграция е единственият начин за преодоляване на историческите рани и несправедливости по мирен път", категоричен бе той.

Всички български депутати в Комисията по външни работи, либерали, социалисти и консерватори, подкрепиха измененията свързани със ситуацията на българите в Република Македония.

На същото заседание се прие и докладът за Сърбия, в който българските евродепутати отстояваха правата на българското малцинство в Западните покрайнини, като призоваха за културно и икономическо развитие на този регион и засилване на връзките с България.

Очаква се Европейският парламент да приеме окончателните резолюции за Република Македония  и за Сърбия на пленарната сесия в началото на месец март в Страсбург.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.