Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Работната програма ECSEL Joint Undertaking

Дата на публикуване: 
вторник, 17 Март, 2015 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март са публикувани две покани за представяне на предложения в рамките на Съвместната работна програма ECSEL Joint Undertaking.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следните покани:

  • H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage;
  • H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage.

Крайният срок за подаване предложения е 8 септември 2015 г.17:00 ч. (брюкселско време).

Документацията във връзка с поканите, включително срокове и бюджет, е публикувана на следните интернет страници:

http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php

http://ec.europa.eu/research/participants/portal