Вие сте тук

Европол създава екип за борба с нелегалната имиграция

сряда, 18 Март, 2015 - 09:55
Тема: 

Европейската полицейска агенция Европол съобщи, че създава екип от експерти за борба с мрежите за нелегална имиграция през Средиземно море - задача, станала особено трудна поради нестабилността в Либия, съобщава „Дарик”.

Звеното, наречено "Обединен оперативен екип Маре", ще черпи разузнавателни ресурси от Европол и страните от ЕС, за да се бори с организирани престъпни групи, занимаващи се често и с контрабанда на оръжие, наркотрафик и тероризъм.

"Нуждаем се от по-добра мрежа за обмен на разузнавателни сведения, за да можем да разбиваме трафикантските мрежи преди отпътуването" на мигрантите, обясни директорът на Европол Роб Уейнрайт.

Екипът, който ще бъде базиран в комплекса на Европол в Хага, ще помогне за създаването на мрежата за обмен на данни, за да можем впоследствие "да съберем елементите от пъзела и да действаме директно", каза Уейнрайт.

Съставено от специалисти от 13 европейски държави, сред които Франция, Германия и Италия, експертното звено ще събира информация, ще я анализира и ще я преразпределя между страните членки.

Задачата е сложна, обстановката в Северна Африка е много нестабилна, а в Либия например е много трудно да се установят връзки на равнище сили на реда, отбеляза Уейнрайт. Около 220 000 мигранти са прекосили миналата година Средиземно море, често при нечовешки условия. Над 3000 души загинаха през 2014 г., а загиналите от началото на годината са вече 1000.

"Забелязва се, че трафикантските мрежи придобиват все по-международен характер. Понякога в тях участват и европейци, но също сирийци, иракчани, либийци", каза директорът на полицейската агенция. Според службата на Европейския съюз за граничен контрол Фронтекс, която сътрудничи с Европол, незаконната имиграция към ЕС от началото на годината се е утроила в сравнение с предходната година.

През януари-февруари броят на пристигналите през Средиземно море от Либия в Италия се е увеличил с 42%, а между 500 000 и един милион мигранти са готови да отплават от либийските брегове, посочва същият източник.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.