Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси административни ръководители в делегации на ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 9 Април, 2015 - 12:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за административни ръководители (AST 4) в делегации на ЕС.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската служба за външна дейност ще наема на работа нови членове на публичната служба като „административни ръководители“ (функционална група AST).

Административните ръководители оказват съдействие на ръководителите на делегации на ЕС за изпълнението на техния мандат по отношение на всекидневното управление на делегацията в съответствие с действащите правила и разпоредби.

Наред с другото, административните ръководители координират работата на административния отдел и отговарят за различни области:

  • Човешки ресурси и управление на безопасността;
  • Финансово управление и изпълнение на бюджета на делегацията;
  • Управление, свързано с логистиката, с извършването на закупувания и с помещенията на делегацията.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 12 май 2015 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST/135/15 – административни ръководители (AST 4) в делегациите на ЕС (922.06 KB, PDF)