Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията

Дата на публикуване: 
петък, 8 Май, 2015 - 10:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 май е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (2014-2020 г.).

Очакват се предложения по следните четири покани:

  • CEF-TC-2015-1: Електронно доставяне на документи – eDelivery;
  • CEF-TC-2015-1: Електронно фактуриране – eInvoicing;
  • CEF-TC-2015-1: Общи услуги за публични данни с открит достъп;
  • CEF-TC-2015-1: Общи услуги за по-безопасен интернет.

Ориентировъчният наличен бюджет за предложенията, избрани по тези покани, е 28,7 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 15 септември 2015 г.

Документацията за съответните покани е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef-telecom-calls-for-proposals-2015.htm