Вие сте тук

Европарламентът подкрепи декларацията със съавтор Мария Габриел за учредяване на Европейска година за борба с насилието срещу жените

сряда, 13 Май, 2015 - 13:50

Усилията на Мария Габриел, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП, и нейни колеги от няколко политически групи за учредяване на 2016 година за Европейска година за борба с насилието срещу жените, се увенчаха с успех. Писмената декларация, която те изготвиха и представиха пред Европейския парламент, събра необходимия брой подписи като подкрепа и така се превърна в първата декларация от 2013 г., която преминава прага за приемане. 

„Щастлива съм от широката подкрепа, която получи декларацията от членовете на Европейския парламент и благодаря от сърце на всички колеги, които я подписаха. Тази декларация е в името на всички пострадали жени - всяка трета жена в ЕС е жертва на сексуално и/или физическо насилие. Насилието над жени е основна пречка пред равенството между половете и е едно от най-широко разпространените нарушения на правата на човека, което не познава географски, финансови, културни или социални бариери. Ето защо с тази декларация искаме да привлечем вниманието и на институции, и на граждани, върху сериозността на проблема”, коментира Мария Габриел.

Целта на декларацията е с обявяването на 2016 година за Европейска година за борба с насилието срещу жените да се повиши информираността и чувствителността на обществото по този проблем и да се насърчи промяната на социалните норми и нагласи. В текста се отбелязва, че насилието срещу жени обхваща престъпления, които засягат в непропорционално по-голяма степен жени, като например сексуално нападение, сексуален тормоз, изнасилване, преследване и домашно насилие, и представлява нарушение на основните права на жените по отношение на достойнството, равенството и достъпа до правосъдие.

Декларацията беше отворена за подписване от членовете на Европейския парламент три месеца - от 9 февруари до 9 май. След като събра необходимия брой подписи, тя ще бъде представена на председателя на Европейския парламент, а след това адресирана до Европейската комисия, която ще разполага с три месеца за мотивиран отговор относно решението й да обяви или не 2016 година за Европейска година за борба с насилието срещу жените. 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.