Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти с български, испански, френски и италиански език

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Май, 2015 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за юрист-лингвисти (AD 7) с български, испански, френски и италиански език.

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

  • EPSO/AD/304/15 – Юрист-лингвисти (AD 7) с български език (BG);
  • EPSO/AD/305/15 – Юрист-лингвисти (AD 7) с испански език (ES);
  • EPSO/AD/306/15 – Юрист-лингвисти (AD 7) с френски език (FR);
  • EPSO/AD/307/15 – Юрист-лингвисти (AD 7) с италиански език (IT).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Съдът на Европейския съюз в Люксембург ще наема на работа нови членове на публичната служба като „юрист-лингвисти“ (функционална група AD).

Обявлението се отнася за няколко конкурса и можете да се регистрирате за само един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте потвърдили и валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Основната роля на юрист-лингвистите в Съда е да превеждат правни текстове на езика на конкурса от най-малко два официални езика на ЕС и да изготвят правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите служби на Съда.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 23 юни 2015 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за юрист-лингвисти с български, испански, френски и италиански език (924.8 KB, PDF)