Вие сте тук

Бан Ки-мун за миграцията: „Спасяването на животи трябва да бъде водещ приоритет“

четвъртък, 28 Май, 2015 - 09:49

В мерките си относно миграцията Европа трябва да се съсредоточи върху спасяването на хора, заяви генералният секретар на ООН Бан Ки-мун пред Европейския парламент на 27 май. По време на речта си в Брюксел той изтъкна, че 1 800 души са се удавили в опит да пресекат Средиземно море миналата година: „Европа има важна роля и колективна отговорност за действия. Спасяването на животи трябва да бъде приоритет.“. Борбата с екстремизма и нуждата от устойчиво развитие бяха други основни теми в изказването, съобщават от ЕП.

Бан Ки-мун заяви, че ефективни правораздавателни мерки срещу трафикантите няма да бъдат достатъчни и че е нужен всеобхватен подход относно миграционния натиск. Той също така подчерта, че Европа се нуждае от имигранти заради ниския ръст и застаряването на населението си.

По повод на екстремизма генералният секретар на ООН призова за добре премерен отговор: „Утвърждаването на правата на човека и укрепването на върховенството на закона са от ключово значение. Ние винаги трябва да имаме предвид нашата специална отговорност да избягваме реакции спрямо тероризма и насилствения екстремизъм, които могат да влошат проблемите.“.

Освен това г-н Бан Ки-мун изтъкна важната роля на ЕС по отношение на необходимия напредък за устойчиво развитие: „Чрез ангажиментите на национално ниво и политиката си за климата и енергетиката ЕС трасира пътя към едно по-безопасно, по-процъфтяващо бъдеще с по-малки въглеродни емисии за хората в Европа и по света.“.

При представянето на госта председателят на ЕП Мартин Шулц изрази подкрепата на Парламента за работата на ООН: „Европейският съюз и Европейският парламент споделят ключовите цели на Вашата организация: борбата с климатичните изменения и с бедността, както и Вашите усилия в сферата на образованието и устойчивия растеж. В тази борба ние заставаме до Вас.“.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.