Вие сте тук

Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)

Дата на публикуване: 
понеделник, 8 Юни, 2015 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на кандидатури „Здраве - 2015 г.“ в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.).

Поканата е за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти.

Крайният срок за подаване на предложения онлайн е 15 септември 2015 г.

Цялата информация относно приемане на Работна програма за 2015 г., подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази Програма, могат да бъдат намерени на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните Chafea.