Вие сте тук

Гласуването и дебатът в ЕП за търговското споразумение между ЕС и САЩ отложени

сряда, 10 Юни, 2015 - 13:15
Тема: 

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц реши да отложи пленарното гласуване на препоръките на ЕП към преговарящите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), насрочено за 10 юни. В съответствие с член 175 от Правилника за дейността на ЕП Шулц препрати 116-те поправки, внесени в доклада, за ново разглеждане от Комисията по международна търговия и за решение дали те да бъдат предложени за гласуване в пленарна зала, съобщават от ЕП.

В обръщение до всички членове на Европейския парламент Мартин Шулц посочи, че повече от 200 изменения и искания за разделно гласуване или гласуване поотделно на текстове са били внесени по доклада на Бернд Ланге (С&Д, Германия), който трябваше да бъде гласуван в пленарна зала. Председателят на ЕП настоя Комисията по международна търговия да разгледа тези изменения и искания.

Основен проблем е системата за решаване на търговски спорове. Членове на ЕП поискаха създаването на специална структура, която да се занимава с търговските спорове. От САЩ не са съгласни, съобщават информационните агенции.

„Ние уважаваме решението на г-н Шулц и ще продължим работата по резолюцията за ТПТИ в Комисията по международна търговия. Ще използваме това допълнително време, за да работим за постигане на стабилно мнозинство в подкрепа на резолюцията относно ТПТИ. ЕП може да излезе със силно послание към преговарящите за споразумението, само ако нашата резолюция е подкрепена от широко мнозинство“, заяви докладчикът и председателят на комисията по търговия Бернд Ланге.

Комисията на ЕП по международна търговия ще заседава на 15―16 юни в Брюксел.

След като на 9 юни гласуването на резолюцията за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) бе отложено въз основа на член 175 от Правилника за дейността на ЕП, днес Парламентът реши със 183 гласа „за“, 181 „против“ и 37 въздържали се да отложи и предвидения дебат въз основа на член 152 от Правилника.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.