Вие сте тук

Русия вече не е стратегически партньор на ЕС

четвъртък, 11 Юни, 2015 - 10:10
Тема: 

Европейският съюз трябва критично да преразгледа отношенията си с Русия, които са дълбоко накърнени след преднамереното нарушаване от Русия на демократичните принципи, основните ценности и международното право чрез насилствени действия и дестабилизация на своите съседи, заявиха евродепутатите на 10 юни, съобщават от ЕП. ЕС трябва да изготви план за действие с „мека сила“ при извънредни ситуации с цел да противодейства на агресивните и пораждащи разногласие политики на Русия, посочват те.

„С агресията си срещу Украйна и анексирането на Крим руското ръководство постави отношенията ни на кръстопът. Сега зависи от Кремъл да реши кой път ще поеме – на сътрудничество или на задълбочаващо се отчуждение“, заяви докладчикът Габриелиюс Ландсбергис (ЕНП, Литва). „Убеден съм, че хората в Русия, също като нас, искат мир, а не война. Промяна в Русия може да дойде и ще дойде отвътре. Междувременно ние трябва да изпратим силно послание до руското ръководство, че сме съпричастни с жертвите на неговата агресия и тези, които отстояват ценностите, на които се основава ЕС“, добави той.

Резолюцията, подготвена от Ландсбергис, беше одобрена с 494 гласа „за“, 135 „против“ и 69 въздържали се.

Абсолютен приоритет за страните членки трябва да бъде да запазят единството си в контекста на незаконното анексиране на Крим от страна на Русия и пряката намеса във войната в Украйна, заявяват членовете на Европейския парламент в приетия доклад. Те също така призовават страните членки да се въздържат от двустранни споразумения с Русия, които могат да навредят на това единство. За да се осигури солидарност между държавите членки, бързо трябва да бъде създаден силен и основан на правила Европейски енергиен съюз, добавят депутатите.

ЕП призовава Европейската комисия да предвиди незабавно адекватно финансиране за конкретни проекти за противодействие на руската пропаганда и дезинформация на територията на ЕС и в чужбина и да осигури по-амбициозна финансова помощ за руското гражданско общество. Евродепутатите изразяват загриженост за влошаване на ситуацията със спазването на човешките права и върховенството на закона в Русия и призовават ЕС да продължи да подкрепя защитниците на човешки права в страната.

Евродепутатите изразяват безпокойство, че Русия открито се позиционира и действа като съперник на международната демократична общност и на основаващия се на правото ред, както и че подкрепя и финансира радикални и екстремистки партии в ЕС. Те призовават Комисията и страните членки да създадат координиран механизъм за мониторинг на финансовата, политическата и техническата помощ, която Русия осигурява за политически партии и организации в ЕС, и да оценят нейното влияние в политическия живот и върху общественото мнение в ЕС. Европейската комисия също така следва да предложи законодателство, което гарантира пълна прозрачност на финансирането на политическите партии в ЕС от заинтересовани страни извън него.

Резолюцията също така осъжда „черния списък“ на Москва с 89 европейски политици, официални лица и военни лидери със забрана да пътуват до Русия. Евродепутатите определят списъка като „произволен“ и като нарушение на международното право и универсални стандарти и пречка за прозрачност. Този акт е „контрапродуктивен и вреден за и без това слабите канали на комуникация“, посочват те със съжаление и подчертават, че хората в списъка трябва да бъдат информирани за мотивите и да имат право да обжалват пред независим съд.

Членовете на ЕП смятат, че в дългосрочен план са възможни и желателни градивни и предвидими отношения между ЕС и Русия в полза и на двамата партньори, но отбелязват, че сътрудничеството може да бъде подновено, само ако Русия зачита териториалната цялост и суверенитет на Украйна, в това число Крим, прилага изцяло споразуменията от Минск и прекрати дестабилизиращите военни действия и тези, свързани със сигурността, на границите на държавите членки на ЕС.

На 11 юни ще бъде гласувана отделна резолюция относно ситуацията в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.