Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори и асистенти за Дома на европейската история

Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 Юни, 2015 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание по квалификации и с тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейският парламент ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ и „асистенти“ (функционални групи съответно AD и AST) за Дома на европейската история.

EPSO организира следните конкурси на общо основание:

EPSO/AD/310/15:

1.Уредник (степен AD 7);

2.Музеен педагог (степен AD 7);

3.Консерватор – завеждащ консервацията и колекцията (степен AD 7).

EPSO/AST/136/15:

1.Помощник-уредник (степен AST 3);

2.Помощник управление на консервацията и на колекцията (степен AST 3).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 23 юли 2015 г. в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – EPSO/AD/310/15 – 1. Уредник (степен AD 7) – 2. Музеен педагог (степен AD 7) – 3. Консерватор – завеждащ консервацията и колекцията (степен AD 7) – EPSO/AST/136/15 – 1. Помощник-уредник (степен AST 3) – 2. Помощник управление на консервацията и на колекцията (степен AST 3) (981.38 KB, PDF)