Вие сте тук

В България идва военна техника за учения

четвъртък, 25 Юни, 2015 - 17:14
Тема: 

Министърът на отбраната Николай Ненчев заяви днес пред български журналисти в централата на НАТО в Брюксел, че тежката военна техника на САЩ, която пристига у нас, ще бъде използвана за учения, от които българските военнослужещи имат голяма необходимост.

В отговор на въпрос той поясни, че не се знае точно колко танка ще бъдат доставени в нашата страна, но се очаква те да бъдат няколко десетки.

Министърът съобщи, че утре ще участва в парламентарен контрол и ще отговаря на тези въпроси. "След срещата с американския посланик в София получих въпроси дали тази техника ще остане за постоянно в България. Отговорих, че към нас, към мен, не е постъпило искане, нито официално, нито неофициално, за американска техника, която да остане за постоянно у нас. Въпросът беше след изказването на секретаря по отбраната на САЩ какво количество тежка техника ще остане в България. Отговорих, че такова запитване към мен не е отправяно. Касае се за техника, която ще бъде използвана за съвместни учения, за определен период от време, после ще бъде преместена", поясни министърът.

Той уточни, че тази техника ще остане в нашата страна вероятно до края на годината и освен танкове, ще има и друга техника, за която още няма конкретна информация. Тази техника няма да остане за постоянно в България, добави Ненчев.

Министърът благодари на своя колега от правителството на БСП, ДПС и НДСВ Ивайло Калфин в качеството му на вицепремиер и министър на външните работи тогава, който е подписал през 2006 г. споразумението, по чиято сила се извършват тези дейности днес. Свидетели сте на агресия, която се случва от началото на моя мандат. До момента нищо не се потвърди от всички страхове, които се опитаха да вменят от "Атака", отчасти и от БСП, коментира той по повод реакциите на новините за предстоящите учения.

Министърът съобщи, че командният център на НАТО в България е приключил първия етап от своето обособяване, приключило е преустройството на сградата, където ще се помещава.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.