Вие сте тук

Юнкер: Вратата за преговори с Гърция остава отворена

понеделник, 29 Юни, 2015 - 14:59
Тема: 

Председателят на Европейската комисия  Жан-Клод Юнкер заяви, че вратата за подновяване на преговорите с Гърция още е отворена и че времето за постигане на споразумение изтича. Той призова гръцкия народ да подкрепи предложенията на кредиторите на предстоящия референдум в неделя, предаде БНР.

По време на 33-минутна пресконференция по гръцката дългова криза в Брюксел Юнкер изрази надежда, че членовете на еврозоната ще останат 19 и заяви, че подкрепата на гръцкия народ ще изпрати послание към света, че Гърция иска да остане в еврозоната и в Европейския съюз.

"Гръцкият народ е много близък до сърцето ми. /.../ За мен излизането на Гърция от еврозоната никога не е бил и никога няма да бъде вариант. Но винаги съм казвал на моите гръцки приятели, че когато казвам, че излизането на Гърция от еврозоната не е вариант, това не означава, че като крайна цел на процеса ще предложа краен отговор и решение, което е срещу всички останали".

Юнкер заяви, че Европа може да просъществува единствено при наличието на диалог и че най-важният въпрос е да се постигне споразумение.

"Европа може да функционира само ако успеем да се справяме с нашите различия чрез диалог - чист, почтителен диалог - и да организираме своите индивидуални действия в името на доброто на всички".

Юнкер посочи, че Комисията няма да прави ново предложение на Атина, тъй като последното предложение на кредиторите, макар и изискващо реформи, е справедливо. То не предвижда намаляване на заплатите и пенсиите и създава по-голяма социална справедливост в страната.

Жан-Клод Юнкер завърши изказването си с няколко думи на гръцки, като преди това защити тезата, че не трябва да извършваме самоубийство от страх от смъртта.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.