Вие сте тук

Покана в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Дата на публикуване: 
вторник, 30 Юни, 2015 - 11:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа.

Очакват се предложения по конкурс: CEF-Energy-2015-2.

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения по е 550 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 30 септември 2015 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес в Интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-calls-proposals-2015

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 10 крайният срок за представяне на предложения се изменя, както следва:

вместо: „Крайният срок за представяне на предложения е 30 септември 2015 г.

да се чете: „Крайният срок за представяне на предложения е 14 октомври 2015 г.“.