Вие сте тук

Европейският парламент търси договорно наети служители в областта на наблюдението и превенцията

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Юли, 2015 - 10:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 юли е публикувано обявление, че Европейският парламент отправя покана за изразяване на интерес с оглед съставяне на база данни с кандидати, подходящи за наемане като договорно наети служители (функционална група I) в областта на наблюдението и превенцията.

Процедурата за подбор ще бъде организирана с техническата подкрепа на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Базата с данни ще бъде използвана от Европейския парламент. Работните места са главно в Люксембург, но също така и в Брюксел и Страсбург, в зависимост от нуждите на службите на институцията.

Процедурите за подбор на договорно наети служители по принцип привличат голям брой квалифицирани кандидати, които успешно ги преминават. Следователно кандидатите трябва да знаят, че базата данни може да надвишава нуждите на институцията.

На договорно наетият служител ще бъде възложено да подпомага администратор в рамките на екип, съставен от служители в областта на наблюдението и превенцията. Екипът отговаря за прилагането на мерките за сигурност на Европейския парламент, посрещат и дават сведения на членовете на ЕП, служителите и поканените от тях лица, като прилагат Правилника относно пропуските и разрешенията за достъп до помещенията на Европейския парламент.

Под ръководството на отговорното длъжностно лице и въз основа на общите указания и на решенията на Бюрото на Европейския парламент договорно наетият служител ще изпълнява функции в областта на наблюдението, превенцията и защитата на физическите лица и имуществото в сградите на Европейския парламент.

Към крайната дата за електронно записване кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

  • да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от своите граждански права;
  • да са изпълнили задълженията си, наложени от законите за военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

Кандидатите трябва да се запишат по електронен път на интернет сайта на EPSO на адрес:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_fr.htm

и да следват инструкциите там, по-специално в указанията за онлайн записване. Формулярът за записване трябва да бъде попълнен на английски, немски или френски език.

Кандидатите са длъжни да предприемат всички мерки, за да бъде електронното записване приключено в срок. Препоръчително е да не се изчаква краят на периода за записване, тъй като извънредно претоварване на линиите или повреда на интернет връзката може да доведе до необходимост от повторно електронно записване, което е невъзможно след изтичането на срока.

След като записването бъде валидирано, то не може да бъде променено, тъй като данните незабавно се обработват от Европейския парламент в сътрудничество с EPSO с оглед организирането на подбора.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 3 септември 2015 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите тук:

Покана за изразяване на интерес – Договорно наети служители в областта на наблюдението и превенцията (824.49 KB, PDF)