Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Дата на публикуване: 
понеделник, 3 Август, 2015 - 10:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2016 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Работната програма на ЕНС за 2016 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници, заедно с информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html