Вие сте тук

България е сред отличниците по усвояване на еврофондове

понеделник, 17 Август, 2015 - 10:11

България в челната една трета страни от Европейския съюз по усвояване на средства от европейските фондове. Това заяви за БНТ заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Геогиева. 32 милиарда лева може да влязат в страната ни през новия програмен период. Георгиева допълни, че един от основните проблеми на Европейския съюз остава справянето с бежанската вълна. 5600 бежанци, които са преминали през България и в последствие са се настанили в Западна Европа, може да бъдат върнати у нас. Случаите им се в момента се разглеждат.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на ЕС: Това са 5600 случая, които могат да имат основание, някакво основание да бъдат разглеждани в контекста на  отговорност на страната ни като страна на първо влизане. Това не означава, че 5600 души са си опаковали багажите и са по влакове, самолети, автобуси да идват в България. Процесът, по който се оценява дали това връщане трябва да стане, дали България ще го приеме – то е, така, доста сложен процес. И много от тези 5600 души вероятно мислят за това какви причини да извадят за това да не бъдат върнати в България. Но това, че Европа се намира в изключително тежка ситуация – най-тежката след Втората световна война от гледна точка на миграционен поток, е факт. И ние не можем да си заравяме главата в пясъка и да казваме “а пък по някакъв начин на нас този проблем ще ни се размине”

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.