Вие сте тук

Еврозоната одобри новия спасителен план за Гърция

понеделник, 17 Август, 2015 - 09:53

Финанансовите министри на страните от еврозоната одобриха третия спасителен пакет за Гърция на стойност 86 млрд. евро, предаде БНР. "Нови заеми в размер до 86 млрд. евро ще бъдат предоставени на Гърция през следващите 3 години", се казва в изявление на Европейската комисия. Срещата на еврогрупата, която продължи около 6 часа, имаше за цел да уточни реформите, които ще бъдат изискани от гръцката страна в замяна на оказваната помощ.

Споразумението, което подлежи на гласуване в Бундестага и други европейски парламенти, предоставя на Атина 26 милиарда евро до октомври, когато ще бъде направен преглед на изпълнението на обещаните реформи. Първите 13 милиарда ще бъдат платени до 20 август и ще позволят на правителството на Алексис Ципрас да се разплати с Европейската централна банка и да укрепи гръцките банки.

Отсега нататък финансовата система ще бъде далеч по-стабилна. Обещана ни бе рекапитализация на банките без всякакъв ущърб за вложителите, така че негативният ефект от контрола върху капиталите ще бъде неутрализиран много скоро, а банките ще бъдат поставени на по-стабилни основи, коментира гръцкият финансов министър Евклид Цакалотос.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.