Вие сте тук

ЕС приема за пръв път програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието на стойност 40 милиона евро

Дата на публикуване: 
понеделник, 28 Септември, 2015 - 15:59

ЕС прие първата програма за транснационално сътрудничество за Балканите и Средиземноморието, обхващаща Балканския полуостров и източната част на Средиземно море, съобщават от ЕК. В програмата участват три държави от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две държави кандидатки за членство в Съюза (Албания и бившата югославска република Македония). Тя е насочена към две ключови предизвикателства за региона: повишаването на конкурентоспособността чрез предприемачество и иновации и опазването на околната среда.

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Тази програма бе създадена поради силното желание на участващите страни да обединят ресурсите си, за да се справят с общи предизвикателства. Сътрудничеството за насърчаване на иновациите и предприемачеството може да помогне на региона да привлича повече инвеститори и предприятия. Пожелавам на държавите много успех в създаването на това сътрудничество и в подпомагането на проекти, които ще се възползват от регионалните предимства и ресурси“.

С проектите, финансирани по програмата, ще се насърчават предприемачеството и иновациите в МСП — ще се стимулират предприемаческите, социалните и цифровите иновации, ще се установяват връзки между бизнеса и образованието и ще се създадат условия за обмен на знания между всички участващи региони. Проектите, финансирани по втория приоритет, ще гарантират устойчиво използване на ресурсите и опазване на природното и културното наследство в целия регион на Балканите и Средиземноморието.

За програмата ще бъдат отпуснати над 28 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и над 5 милиона евро от Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (ИПП). Като се включи съфинансирането от страна на самите държави, средствата за насърчаване на сътрудничеството в региона достигат почти 40 милиона евро.

Гръцкото министерство на икономиката, инфраструктурата, мореплаването и туризма бе определено за управляващ орган на програмата. Ще бъдат финансирани до 85% от разходите за дейности на партньорите по проекти.