Вие сте тук

Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Октомври, 2015 - 10:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувана покана за представяне на кандидатури „Здраве - 2015 г.“ в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.).

Поканата е за отпускане на финансова помощ за специфични действия под формата на безвъзмездни средства за проекти в областта на: „Подкрепа за държавите-членки, изложени на особено голям миграционен натиск, с оглед справяне с трудностите, свързани със здравето.“

Крайният срок за подаване на предложенията онлайн е 12 ноември 2015 г.

Цялата информация относно приемане на Работна програма, подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази Програма, могат да бъдат намерени на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea).