Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
понеделник, 2 Ноември, 2015 - 10:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя пет покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2015 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следните пет покани:

  • CEF-TC-2015-1: Електронно доставяне на документи – eDelivery;
  • CEF-TC-2015-1: Електронно фактуриране – eInvoicing;
  • CEF-TC-2015-1: Общи услуги за публични данни с открит достъп;
  • CEF-TC-2015-1: Общи услуги за по-безопасен Интернет;
  • CEF-TC-2015-1: Europeana.

Ориентировъчният наличен бюджет за предложенията, избрани по тези покани, е 38,7 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 19 януари 2016 г.

Документацията за съответните покани е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

В Официалния вестник на ЕС е публикувана следната поправка на текста на поканата:

Новият срок за представяне на предложенията за тази покана е 11 февруари 2016 г.

Поправката на поканата е публикувана на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-einvoicing-2015-cef-tc-1