Вие сте тук

Покани за предложения в областта на Механизма за свързване на Европа – транспортен сектор

Дата на публикуване: 
четвъртък, 5 Ноември, 2015 - 09:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 ноември са публикувани две покани за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – транспортен сектор за периода 2014-2020 г.

Поканите са следните:

  • МСЕ – Транспорт – 2015 г. – пакет за политиката на сближаване с ориентировъчен бюджет от 6 472 млн. евро;
  • МСЕ – Транспорт – 2015 г. – общ пакет с ориентировъчен бюджет от 1 090 млн. евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 16 февруари 2016 г.

Пълният текст на поканите за представяне на предложения е публикуван на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувано обявление за поправка на текста на поканата за представяне на предложения (МСЕ – „Транспорт“ – 2015 г. – Общ пакет) с оглед на предоставяне на безвъзмездни помощи в съответствие с приоритетите и целите, определени в многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“.

Поправката към поканата е публикувана на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-general-call