Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
вторник, 17 Ноември, 2015 - 10:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 ноември са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 година.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на ЕК отправя четири покани за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2015 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

  • CEF-TC-2015-2: Електронно възлагане на обществени поръчки;
  • CEF-TC-2015-2: Общи услуги за електронно здравеопазване;
  • CEF-TC-2015-2: Електронна идентификация и електронен подпис (eID);
  • CEF-TC-2015-2: Общи услуги за онлайн решаване на спорове (ODR).

Индикативният бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 16,9 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 15 март 2016 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.