Вие сте тук

Мария Габриел: Необходими са реални перспективи за жените в селските райони

Дата на публикуване: 
понеделник, 23 Ноември, 2015 - 11:47

Европейският съюз трябва да продължи усилията си за предоставяне на реални перспективи за жените в селските райони. Предизвикателствата пред тях следва да бъдат взети под внимание при формиране на политиките на ЕС в областта на селското стопанство. За това призова зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел на кръгла маса в Брюксел за ролята на жените в развитието на селските райони, която организира съвместно с женската структура на най-голямата европейска земеделска организация „Копа Коджека”. В официалното откриване на форума участва председателят на ПП Обединени земеделци Петя Ставрева и заедно с г-жа Габриел отправиха силно послание за засилване ролята на европейските и национални инстутиции в подкрепа на предприемачеството сред жените в селските райони.

Мария Габриел наблегна на четири ключови аспекта, които трябва да бъдат отчетени при предприемането на конкретни мерки за подобряване на положението на жените в селските райони.

„От ключово значение в днешния технологичен свят е да се улесни достъпът на жените до информационни и телекомуникационни технологии. Подобряването на този достъп и предоставянето на подходящо обучение за ползването им ще насърчи електронните форми на предприемачество, като например е-бизнес, които ще създадат възможност за жените за извършване на икономическа дейност независимо от разстоянието до големите градски центрове”, заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП.

На следващ ред тя отбеляза необходимостта от повишаване на качеството и достъпността на инфраструктурата в селските райони – детски заведения, здравни и образователни структури, културни институции. Това ще подпомогне жените в селските стопанства да балансират по-успешно своя личен, семеен и професионален живот.

Третият фактор включва адекватно социално осигуряване на всички жени, заети в селското стопанство. Социалните системи трябва да обхващат и съпругите на мъжете, земеделски стопани, поради тяхната специфична ситуация в семейното стопанство.

Не на последно място е достъпът на жените до собственост и кредитиране. Процентът на жените от селските райони, които притежават земя и имат достъп до кредити, е изключително нисък. Това автоматично води до невъзможност да разгърнат потенциала си и предприемаческия дух. Необходимо е да се предоставят на жените възможности да изградят предприятия, от които да получават стабилни доходи.

„Изключително важно е да анализираме внимателно реалностите на местно равнище в отделните държави-членки. Така ще можем да създадем ефективни политики за цялостно подобряване на положението на жените в селските райони на европейско равнище." заключи Мария Габриел.

В края на кръглата маса беше приет Манифест с преки и косвени мерки, които биха допринесли за подобряване на положението на жените в селските райони.