Вие сте тук

Евроджъст обявява свободно място за длъжността директор

Дата на публикуване: 
петък, 27 Ноември, 2015 - 10:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 ноември е публикуванo обявление, че Евроджъст отправя покана към заинтересованите лица да кандидатстват за длъжността административен директор.

Евроджъст е създадена през 2002 г. за засилване ефективността на компетентните власти на държавите-членки в борбата с тежката трансгранична и организирана престъпност. Евроджъст се състои от колегия от прокурори, съдии или полицейски служители, които отговарят за неговата организация и дейност.

Административният директор е отговорен, под ръководството на президента на колегията, за ежедневното управление на Евроджъст и неговите служители.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2016 г. в полунощ централно европейско време.

Пълния текст на обявлението и процедурата за кандидатстване можете да видите на уебсайта на Евроджъст.