Вие сте тук

Нидерландия пое председателството на ЕС

Дата на публикуване: 
понеделник, 4 Януари, 2016 - 09:47

Нидерландия пое на първи януари за 12-и път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС. Холандското председателство обещава да се насочи към съществените въпроси, пред които е изправен ЕС, без да се меси в теми от изцяло национално естество, коментира БНТ.

Четирите водещи теми на председателството ще бъдат миграцията и вътрешната сигурност, постигането на икономически растеж и нови работни места чрез иновации, укрепване на еврозоната и продължаването на действията в областта на енергетиката и климата с поглед в бъдещето. Като въпроси от национално естество Холандия определя темите за данъците, здравеопазването, пенсиите и образованието.

Холандското председателство изразява убеждение, че европейците ще намират смисъл в ЕС, ако виждат ясни резултати в области, които ги засягат. Това включва намаляване на бюрокрацията и по-тясна връзка с гражданското общество. Председателството определя търговията, енергетиката и сигурността като теми, по които са необходими общоевропейски решения.

По въпроса за миграцията Холандия ще настоява за по-справедливо разпределение на тежестта от прииждащите на континента чужденци. Председателството призовава за насърчаване на иновативните фирми и производства, както и за сключване на балансирани търговски споразумения, които ще устоят в бъдеще. Холандия ще настоява за допълнителна защита на работниците от експлоатация и нечестно съревнование.

В областта на финансите Холандия отбелязва необходимостта да се следи изпълнението на постигнатите споразумения в еврозоната, както и да започнат преговори по нов и преосмислен многогодишен бюджет на ЕС. В сферата на енергетиката председателството ще се стреми към поощряване на разумното използване на енергоносителите и тяхната повторна употреба, включително с оползотворяване на отпадъците.

Холандското председателство на Съвета на ЕС този път ще използва само едно място за срещи в Амстердам и няма да бъде разпръснато в цялата страна, както досега. Целта е да бъдат спестени излишни разходи, а и да се повиши удобството на участниците в различните експертни заседания до края на юни.