Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
понеделник, 7 Март, 2016 - 10:35
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя три покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва даса в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2016 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по поканите за следните три конкурса:

  • CEF-TC-2016-1: Взаимно свързване на търговските регистри (Business Registers Interconnection System – BRIS);
  • CEF-TC-2016-1: Електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI);
  • CEF-TC-2016-1: Електронно възлагане на обществени поръчки (eProcurement).

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 32 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 19 май 2016 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.