Вие сте тук

Андрей Новаков: България е за пример в защитата на финансовите интереси на ЕС

вторник, 8 Март, 2016 - 15:29

„За по-добри резултати в борбата с нередностите в ЕС ни трябва опростяване на  работата с еврофондовете, включително общ модел за обществени поръчки и техническа помощ на терен”, каза Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ по време на дебат в пленарна зала със зам.-председателя на ЕК и комисар по бюджета Кристалина Георгиева.

„Радвам се, че България е посочена в доклада като добър пример за борба с измамите”, сподели г-н Новаков. По данни на ЕК, страната ни е  една от първите по възстановяване на неправомерните плащания през 2014- около 94%. Тя е и сред първите по докладване на грешки преди одит от ЕК - 14%, при средно 0,8% за ЕС. Според Комисията, в по-голямата си част грешките, допускани в България, са административни и рядко биват класифицирани като измами.

По думите на българския евродепутат, страната ни е често крачка напред и предприема предварителни мерки за постигане на добри резултати. ЕК приветства националната ни стратегия за борба с измамите и корупцията, както и реформите при обществените поръчки. „Важно е да се отбележи и отличната работа на дирекция Защита на финансовите интереси на Европейския съюз, изтъкна Андрей Новаков.

Докладът посочва, че приблизително 10% от нередностите на ниво ЕС са определени като измами на стойност 538 млн.евро. През същата година са спрени 193 плащания в ЕС, свързани с кохезионната и селскостопанската политика, възлизащи на повече от 7,7 млрд. евро. Докладът в ЕП за защита на финансовите интереси е базиран на Годишния доклад на Комисията за 2014. Това е първият годишен доклад по темата на ЕК, който се изготвя със съдействието на държавите-членки. Той представя подробен анализ и препоръки за постигане на конкретни резултат и в борбата с финансовите измами в ЕС.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.