Вие сте тук

Емил Радев oт ГЕРБ/ЕНП се обяви за по-прости и ясни европейски закони с фокус върху малките и средни предприятия

Дата на публикуване: 
сряда, 9 Март, 2016 - 15:54

За по-прости и ясни европейски закони с фокус върху малките и средни предприятия се обяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дебат на пленарното заседание на Европейския съюз в Страсбург относно сключването на Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

"Консултациите с обществеността при законодателното планиране ще спомогнат да се обърне повече внимание на въздействието на новите закони върху конкурентоспособността. А, годишният обзор на тежестта и оценките на въздействието на проектите за законодателство, ще установяват контрол върху въздействието, което те оказват, по-специално по отношение на малките и средни предприятия", заяви пред своите колеги евродепутати Емил Радев.

Според българския евродепутат от ГЕРБ договореното годишно изследване относно тежестта, е важен инструмент за идентифициране и мониторинг, на резултатите от усилията на Европейските институции, за да се избегне и намали свръхрегулирането и административната тежест, най-вече върху малките и средните предприятия.

Емил Радев обърна и специално внимание на необходимостта от ясно разграничаване на тежестта, наложена от различните предложения на Комисията и актовете на отделните държави членки. По този начин вече няма Брюксел да е виновен при появата на различни проблеми, дължащи се на мерки взети от държавите-членки. 

Споразумението между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета бе постигнато през декември, а днес предстои да бъде гласувано от Европейския парламент.