Вие сте тук

Гражданският съвет и ДСБ от Реформаторския блок: България трябва да се възползва от помощта на европейските си партньори в борбата с корупцията, а не да я отхвърля

четвъртък, 10 Март, 2016 - 12:13

Във връзка с отново лансираната идеята от български евродепутати за отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, представителите на Гражданския съвет на РБ и ДСБ изпратиха до медиите декларация, която публикуваме без редакция:


Декларация


Ние, представителите на Гражданския съвет на РБ и ДСБ, се противопоставяме категорично на опита на ГЕРБ, БСП и ДПС да окажат политически натиск върху Европейската комисия за отмяна на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за България.

От 2007 година насам ежегодните доклади на Европейската комисия, за съжаление, не констатират напредък на страната ни в областта на правосъдието и вътрешния ред. Това е причината Европейската комисия, на този етап, да не отменя Механизма. МСП бе наложен единствено на България и Румъния, за да ги стимулира към сериозни усилия за освобождаване съдебната система от зависимости, за ефективна борбата с корупцията, за гарантиране върховенството на закона.

Девет години по-късно партии и държавни институции в България продължават да са зависими от сенчести кръгове, над прокуратурата и съда тегнат съмнения, че изпълняват политически поръчки, корупцията е повсеместна, липсват осъдени по високите етажи на властта, медийната свобода е потъпкана ... Всички тези неудобни истини са констатирани и в последния доклад на ЕК.

ГЕРБ, БСП и ДПС минираха възможността за предприемане на решителна крачка в посока на всеобхватна съдебна реформа при промените в Конституцията в края на 2015 година. Ето защо инициативата на евродепутатите на тези три партии за отмяна на мониторинга върху България е не просто дълбоко погрешна, а вредна. Тя обслужва единствено радетелите на статуквото, които искат сегашният модел на корупция и безнаказаност да продължи без санкцията на европейските ни партньори.

За нас всякакви усилия за отмяна на мониторинга са политически натиск за спиране на реформите. България трябва да се възползва от помощта на европейските си партньори в борбата с корупцията, а не да я отхвърля. Затова настояваме за задълбочаване на механизма за сътрудничество, а не за неговата отмяна. Това трябва да стане чрез прилагане на препоръката за външен надзор върху прокуратурата по знакови дела.

Призоваваме политическите сили, институциите и гражданите на България да мобилизираме енергията си за реални и необратими радикални реформи в съдебната система. Само осъществяването им ще доведе до логично отпадане на Механизма.
 
10 март 2016 година
София

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.