Вие сте тук

Покана за предложения по Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.)

Дата на публикуване: 
сряда, 16 Март, 2016 - 09:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 март е публикувана покана за представяне на кандидатури в рамките Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.) за 2016 г.

Поканата съдържа:

  • покана за представяне на предложения за одобрени европейски референтни мрежи (ЕРМ);
  • поканите за представяне на предложения за многогодишни рамкови споразумения за партньорство (РСП).

Крайният срок за подаване на предложенията онлайн е 21 юни 2016 г.

Цялата информация, включително Решението на Комисията от 1 март 2016 г. относно приемане на Работна програма за 2016 г. за изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.) и относно подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази програма, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Сhafea).

Следва да се има предвид, че естеството на тази покана изисква представяне на кандидатура както за ЕРМ, така и за съфинансиране чрез РПС с последващи разходи за реализация, общи и административни разходи.

За кандидати за одобрени ЕРМ без съфинансиране от ЕС отделна покана ще бъде обявена по-късно тази година.