Вие сте тук

Покана за предложения за европейската мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

Дата на публикуване: 
четвъртък, 17 Март, 2016 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувана открита покана за представяне на предложения в рамките на Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение.

Поканата има за цел да избере един кандидат от Малта, с който Сеdefop ще сключи рамково споразумение за партньорство от юни 2016 г. до декември 2019 г. (3 години и 7 месеца).

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995 г. Признат за авторитетен източник на информация и експертни познания относно професионалното образование и обучение, уменията и компетенциите, мисията на Центъра е да подпомага развитието на политика за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за информация относно ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подпомага Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и продуктите на Cedefop. Мрежата има 30 члена, наричани национални партньори на ReferNet, от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО или с политиките в областта на пазара на труда в страната, която представляват.

Прогнозният бюджет, предвиден за четиригодишния срок на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно решенията на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2016 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 EUR за 30-те партньора (от 28-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия).

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (физически лица не могат да кандидатстват);
  • да са регистрирани в Малта, където се прилага безвъзмездната помощ.

Заявленията за рамково споразумение за партньорство и работният план за 2016 г. трябва да бъдат изпратени най-късно до 22 април 2016 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Открита покана за представяне на предложения – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 – ReferNet – Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение (ПОО) (269.79 KB, PDF)