Вие сте тук

Покана за предложения по Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Дата на публикуване: 
петък, 18 Март, 2016 - 10:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 март е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Предложенията се представят по следната покана: CEF-Energy-2016-1

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на поканата, е 200 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 28 април 2016 г.

Пълният текст на поканата за представяне на предложения е публикуван на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2016-cef-energy-first-calls-proposals