Вие сте тук

Гърция и Турция спазват споразумението за връщане на мигранти

вторник, 5 Април, 2016 - 10:20

До момента Гърция и Турция спазват законосъобразно споразумението с Европейския съюз  за връщане на мигрантите, смята ЕК. От тази сутрин Анкара започна да приема обратно всички нелегално пристигнали на гръцките острови, след като техните документи са били разгледани съгласно европейските стандарти. В замяна ЕС вече прилага своя ангажимент за всеки върнат сириец да приема по един бежанец директно от турските лагери, съобщава БНР.

Турция е допуснала обратно на своя територия около 200 души съгласно сделката с лидерите на ЕС. От тях 147 са икономически мигранти, които нямат право на убежище.

За всяка върната в Турция лодка, от там ще излита самолет с хора за преселване, каза говорителят на комисията Маргаритис Схинас.

Това е новата схема за управление на миграционния поток по един организиран и прозрачен начин.

Споразумението предвижда срещу всеки върнат сириец европейците да приемат друг директно от бежанските лагери в Турция. Комисията не потвърди дали сред върнатите днес е имало сирийци. Въпреки това 32-ма души са заминали за Германия, а 11 за Финландия. Трета група със сирийски бежанци в Турция се готви да бъде превозена за Холандия утре.

Данните на ЕС показват, че броят на нелегално пристигащите на гръцките острови през Егейско море намалява през последните 15 дни, но все още потокът не е спрял напълно. На 20 март нелегалните влизания са били 1667, а вчера едва 200.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.