Вие сте тук

Мюсюлманите в Испания подготвят нов учебен предмет в основното образование, целящ предотвратяване на джихадизма

вторник, 12 Април, 2016 - 12:26

Испанската ислямска комисия вече е подготвила 12 учебника, получили одобрението на Главна дирекция за оценка и териториално сътрудничество.

Мюсюлмански ученици в испанските основни училища и гимназии ще се научат да разпознават и отхвърлят радикалистичните идеи в часовете по мюсюлманска религия, като по този начин се цели да бъде предотвратено терористичното насилие. Ислямската комисия на Испания вече е подготвила 12 учебника по материала, който ще се преподава. Той е включен в новата учебна програма за основно и средно образование, одобрена от Главна дирекция за оценка и териториално сътрудничество при Министерството на образованието, културата и спорта.

Новост в основното образование е въвеждането на втори учебен материал, озаглавен „неприкосновеност, достойнство и човешка свобода“, имащ за цел да обогати учениците със стратегии за повишаване на осведомеността, предвиждане, разпознаване и предотвратяване на всяко насилие, и по-специално това от терористичен характер. По този начин, според уточненията в учебната програма, преподаваната материя ще има превантивна роля, тъй като се очаква да намали риска от ранното възприемане на погрешни схващания и заблуди свързани с исляма.

Това е път към нормализиране на живота на мюсюлманите и начин да се избегне всякакъв вид радикализация и объркване“, подчерта президентът на Испанската ислямска комисия, Риай Татари, веднага след публикуването на новата учебна програма в Държавен вестник. Този предмет ще бъде включен в четвъртата година от основното образование. Преподавателите ще имат задачата да запознаят учениците със социалните фактори, влияещи на радикализацията, както и да ги научи да разпознават различните фази на тероризма.

Срещу насилието, основано на пола

Освен отхвърлянето на тероризма, в основното образование избирателен характер ще имат и други учебни занимания, като тези по гражданско и конституционно знание, равенство на възможностите, недискриминация, равенство между половете, предотвратяване на домашното насилие, мирно разрешаване на конфликти и зачитане на човешките права. От друга страна, предметът по ислямска религия в гимназиите ще се стреми да отговори на въпросите на младите хора, основавайки се на историята на исляма, „без догадки и предразсъдъци, така че учениците да добият умение за критичност, да се научат да проверяват и поставят под съмнение всеки един въпрос, дори да поддържат реформаторска позиция по отношение на различни проблематики“.

Междурелигиозен диалог

През първата година е планувано да бъде разгледан междурелигиозния диалог (типове, характеристики, методи и стратегии; анализ, аргументация и превенция), а през втората – международния тероризъм. Въпреки всичко, изготвилите учебната програма са наясно, че единствено знанията, придобити в класната стая не са достатъчни за ефективното предотвратяване на крайното и радикално насилие, макар че все пак могат да намалят риска за младите да възприемат грешни и силно ограничени схващания относно исляма. Освен това, новата учебна програма предвижда да повиши информираността на учениците, изповядващи исляма, за католицизма и юдаизма и по-специално за последните двама папи. Едно от уменията, които трябва да придобият гимназистите с цел повишаване на компетентността им в религиозния диалог, е „описание на някои от папите през XX век и анализ и оценка на понтификата на папа Бенедикт XVI и папа Франциск“.

Коментари на федерациите и ислямските общности

Испанската федерация на ислямските религиозни ръководни органи публикува изявление, в което предупреждава, че „голяма част от федерациите и ислямските общности в Испания не са били предварително уведомени относно учебната програма и нейното съдържание нито от страна на държавата, нито от наскоро назначения г-н Риай Татари без подкрепата на никоя от ислямските организации в страната. От федерацията добавиха, че „Министерството и Татари не са счели за необходимо да информират не само относно съдържанието, но и изобщо за съществуването на преговори за одобрение на учебния предмет“.

Материалът е изготвен от нашия стажант Александра Стефанова по статия на El Mundo

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.