Вие сте тук

ЕС предоставя 83 млн. евро за подобряване на условията за бежанците в Гърция

вторник, 19 Април, 2016 - 16:15
Тема: 

Днес Европейската комисия обявява предоставянето на 83 млн. евро по линия на новия инструмент за спешна подкрепа, предложен от Комисията на 2 март, съобщава информационната служба Рапид.  Целта на финансирането е да се подобрят условията на живот на бежанците в Гърция, като средствата ще бъдат незабавно отпуснати на Върховния комисариат за бежанците на ООН, Международната федерация на Червения кръст и шест международни неправителствени организации.

Тези партньори ще работят съвместно с гръцки неправителствени организации, които познават местните условия.

Комисарят на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис подписа днес в Атина първите договори съгласно новия инструмент за спешна подкрепа в рамките на ЕС, който беше създаден, за да се помогне на държавите членки да се справят с кризи, като присъствието на голям брой бежанци.

„Трябва възможно най-бързо отново да осигурим достойни условия на живот за бежанците и мигрантите в Европа. С първите проекти, които се осъществяват по места, даваме конкретен пример за това как ЕС отговаря на предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Финансирането ще се отпусне на партньори в областта на хуманитарната помощ, които си сътрудничат тясно с гръцкото правителство и местни НПО, за да се гарантира добре координираното и организирано предоставяне на помощ на възможно най-много места.“ Това заяви Христос Стилианидис, комисар на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи.

Комисарят се срещна с гръцкия министър г-н Музалас и посети проекти в подкрепа на бежанците в Елеонас заедно с министъра и кмета на Атина г-н Каминис.

Чрез тези нови проекти Комисията ще помогне да се осигурят първични здравни грижи, храна, по-добри хигиенни условия и пригодени за нуждите на децата помещения и да се изградят временни жилища за десетки хиляди бежанци и мигранти в Гърция.

Обявеното днес подпомагане е в допълнение към цялостната подкрепа, осигурявана от ЕС в контекста на бежанската криза в Гърция. От 2015 г. насам Гърция вече е получила спешно финансиране в размер на 181 млн. евро от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за справяне с бежанската криза, след като 509 млн. евро вече бяха отпуснати по линия на тези фондове за гръцката национална програма за периода 2014—2020 г.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.