Вие сте тук

Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Трансграничната преносимост на онлайн съдържание ще бъде новата реалност през 2017 г.

четвъртък, 21 Април, 2016 - 11:20

„Към момента достъпът на европейски граждани до легално придобити онлайн услуги, предлагащи филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри, често бива прекъснат при пътуване в рамките на ЕС. С цел премахване на тези ограничения в Европейския парламент работим по Регламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките. Новото законодателство, заедно с отпадането на таксите за роуминг, цели налагането на трансграничната преносимост като новата реалност в Европа през 2017 г.“. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на първата по рода си консултация със заинтересованите страни по авторското право, организирана съвместно с Информационното бюро на Европейския парламент в България.

В работната срещата, провела се в Дома на Европа в София във вторник, 19 април 2016 г., участие взеха изпълнителният директор на „Българска Асоциация на Музикалните Продуценти“ Елена Кискинова, директорът на Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата Георги Дамянов, председателят на Музикаутор Ясен Козев, юристът на асоциацията "Активни потребители“  Елица Попхлебарова, музикалният изпълнител Йоанна Драгнева и др. Те се обединиха около тезата, че в във финалния текст на регламента е важно да не се специфицира времеви срок в дефиницията на „временно пребиваващ“, заложена в предложението на законодателното предложение. Участниците в срещата обсъдиха кои са най-удачните начини за верификация на потребителите от страна на доставчиците и как най-точно да се дефинира „постоянното местожителство“ на потребителите в правния текст.

Според Ева Паунова предложените правила са важна първа стъпка към подобряване на достъпа до произведения на културата на европейско ниво и ще предоставят осезаеми ползи както за потребителите, така и за бизнеса, включително за малките и средни предприятия. През тази седмица предстоят първите обсъждания на досието в Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите на ЕП, в която тя е член и докладчик на Групата на ЕНП по регламента. След приемането на регламента, той ще се прилага пряко във всички 28 страни от ЕС, без нужда от допълнителни действия на националните законодатели. Предложението на Еврокомисията за трансгранична преносимост е едно от трите първи досиета, част от Стратегията за единен цифров пазар на ЕС - амбициозен план да превърне Европа в конкурентноспособен дигитален лидер на световния пазар.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.